APA Green / Publikacje

Ogólnokrajowe Stowarzyszenie Wspierania Budownictwa Zrównoważonego jest naszym partnerem

02.03.2016, 15:38

Firma APA Wojciechowski Architekci jest członkiem założycielem Ogólnokrajowego Stowarzyszenia Wspierania Budownictwa Zrównoważonego, które powstało z inicjatywy firm z sektora nieruchomości komercyjnych, w których misję wpisane jest wspieranie działalności edukacyjnej w zakresie budownictwa ekologicznego i energooszczędnego w Polsce.

Celem Stowarzyszenia jest działalność w zakresie  wspierania budownictwa ekologicznego w Polsce.

Realizujemy swoje cele poprzez:

  • promowanie ekologii,
  • promowanie budownictwa ekologicznego,
  • promowanie ekologicznej urbanistyki i planowania przestrzennego,
  • organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń i wykładów,
  • organizowanie imprez kulturalnych.

Więcej: http://oswbz.org/o-nas/

Projekty

więcej »