Aktualności

Drugie życie budynków

20.09.2017, 15:22

W dniu 07.09.2017 Prezes Szymon Wojciechowski, wziął udział w dyskusji na temat problematyki rewitalizacji w kontekście korzyści dla miasta.

Dyskusja odbyła się pomiędzy przedstawicielami władz miasta Warszawy, architektem oraz przedstawicielami prywatnego kapitału, który może przyczynić się pozytywnie do ożywienia i poprawy jakości miast.

AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 
AktualnościAktualnościAktualności
 

Projekty

więcej »