Projekty / Biurowe

EC Powiśle
Zobacz dokładną lokalizację obiektu
Pobierz kartę projektu w wersji PDF

Opis projektu

Lokalizacja: ul. Elektryczna 2a, teren dawnej Elektrociepłowni Powiśle

Autorzy projektu:

Główny Projektant: Szymon Wojciechowski, Katarzyna Kozioł, Marcin Grzelewski, Michał Sadowski, Aleksandra Pawłowska, Alessandro Cecci, Aneta Decyk, Anna Domagała - Sawka, Anna Jagiełło - Hinde, Anna Wesołowska, Arkadiusz Trocewicz, Bogna Ciechanowska - Miśtal, Carlos Ruiz, Daria Zając, Grzegorz Gurgacz, Grzegorz Woronowicz, Iga Mikołajczak, Izabela Kubicka, Magdalena Rachuta, Joanna Nowosadzka, Karol Pawłowski, Katarzyna Jabłońska - Bida, Agnieszka Kalinowska-Sołtys, Katarzyna Myczkowska, Małgorzata Pogródko, Katarzyna Sokołowska, Klara Janicka, Konrad Nieradka, Maciej Nowosielski, Marek Mieszkowski, Nina Ożóg, Piotr Gałecki, Piotr Steckiewicz, Piotr Zielawski, Rafał Pamuła, Sergiusz Frąckiewicz, Szymon Nieszporek, Weronika Kowa, Zofia Wieczorek, Maria Walc, Marek Mieszkowski, Paweł Majewski, Daria Zając, Tomek Chmielewski, Ewelina Skalniak, Michael Gifford, Iga Bednarz, Witalij Boguszewski.

Asystenci: Aleksandra Cupek, Marta Szczepańska, Anna Tucholska, Joanna Żołęska, Maciej Trzciński, Stefan Aleksandru Farmazon, Wojciech Mikołajczak, Judyta Cichocka, Joanna Żołęska

Inwestor: White Star Real Estate i Tristan Capital Partners

Powierzchnia całkowita: 80 400 m2

Powierzchnia użytkowa: ok 72 300 m2

Powierzchnia działki: 27 717,00 m2

Ilość kondygnacji: 5-6

Data projektu: 2010-2014

Opis projektu:

Budynki zabytkowe: D1D2- adaptacja dawnych budynków Kotłowni i Maszynowni na cele usługowe, handlowe i kulturalne; D3-adaptacja dawnego budynku Rozdzielni na cele mieszkalne i biurowe; D5-adaptację dawnego budynku Kesonu na cele usługowe;

Budynki nowoprojektowane: B2B3–budynek mieszkalny z usługami i B1-budynek biurowy z usługami i parkingiem podziemnym, B4-budynek biurowy z usługami i parkingiem podziemnym, B5-budynek biurowy z usługami i parkingiem podziemnym.

Projektowany wielofunkcyjny kompleks EC Powiśle na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle jest kontynuacją zrealizowanego w pierwszej fazie zespołu mieszkaniowego Nowe Powiśle. Dawna kotłownia D1 i dawna maszynownia D2.

Istniejące budynki D1 i D2 są największe z zachowanych na terenie dawnej EC Powiśle. Aby umożliwić adaptację dla nowych funkcji użytkowych, zaproponowano wyburzenie istniejących stropów i wprowadzono do budynków nowy układ żelbetowej, wewnętrznej konstrukcji na nowych, niezależnych fundamentach. W celu odsłonięcia całej stalowej konstrukcji hali, rozwiązanie przestrzenne trzynawowego wnętrza budynku D1 polega na niesymetrycznym zgrupowaniu pomieszczeń przyszłych najemców przy ścianie południowej, z wewnętrznym tarasowym wycofaniem kondygnacji. W świetliku pod kalenicą dachu D1 zawieszono dodatkową powierzchnię biurową.

Budynek D2 stanowi wejście do pasażu od strony Centrum Nauki Kopernik, z wyeksponowaną konstrukcją dachu. Na froncie budynku zaproponowano przeszkloną kawiarnię na konstrukcji z odzyskanych, historycznych elementów stalowych.

Dawna rozdzielnia D3: Projekt obejmuje adaptację budynku dawnej rozdzielni na lokalami usługowo-biurowe. Na dachu budynku zaproponowano dodatkową kondygnację z ogrodami dachowymi.

Dawny keson D5: Funkcja budynku jako zbiornika wody zostaje zachowana w głębokich podziemiach. Budynek planuje się na restaurację z tarasem sezonowym, osłoniętym lekkim rozkładanym zadaszeniem w formie parasoli lub żagli. Zaplecze kuchni ukryto w podziemiu, a kondygnacje połączono nowymi, wewnętrznymi pionami komunikacyjnymi.

Budynek B2B3: Jako część wielofunkcyjnego kompleksu EC Powiśle, jest nowym budynkiem mieszkalnym z usługami w parterze, zlokalizowanym na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle.

Budynek został zaprojektowany zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryła ustanawiająca pierzeje od strony ulic Leszczyńskiej i Dobrej oraz plac miejski od ul. Dobrej. Budynek o maksymalnej wysokości do 24m, z wycofanym parterem tworzącym podcienia z wejściami do lokali usługowych, posiada otwarcie, umożliwiające wgląd na elewację zabytkowego budynku kotłowni D1. Lokale usługowe od strony wnętrza zespołu łączą się funkcjonalnie z pasażem usługowym w zabytkowych budynkach D1D2. Dwa poziomy parkingu podziemnego posłużą mieszkańcom oraz użytkownikom usług w budynkach zabytkowych. Na dachu +1 części usługowej zaprojektowano ogródki prywatne dla mieszkań i półprywatną, wspólną przestrzeń, dostępną dla mieszkańców. Mieszkania na najwyższych kondygnacjach mają prywatne ogrody dachowe.

Budynek nawiązuje swoim charakterem i użytymi materiałami do substancji zabytkowej, poprzez dominujące zastosowanie ceramiki w kolorze cegły oraz profili stalowych, korespondując ze stalową konstrukcją sąsiadujących budynków historycznych dawnej elektrociepłowni. Jednocześnie zastosowanie nowoczesnych form wyraźnie wskazuje, że budynek jest nową strukturą.

Budynki B1, B4 i B5: Jako część wielofunkcyjnego kompleksu EC Powiśle, są nowymi budynkami biurowymi z usługami w parterze, zlokalizowanym na terenie dawnej Elektrociepłowni Powiśle.

Budynki zostały zaprojektowane zgodnie z wytycznymi WZiZT oraz zaleceniami konserwatorskimi jako bryły ustanawiające pierzeje od strony ul. Zajęczej i historycznego przebiegu ul. Elektrycznej.

Budynek B1, o wysokości 24 m zaprojektowano w narożniku utworzonym pomiędzy historyczną ul. Elektryczną a projektowanym placem na froncie zabytkowej kotłowni D1. Parter budynku kontynuuje funkcję usługową, otwierając się na plac oraz integrując funkcjonalnie z zabytkową częścią kompleksu. Wycofanie ostatniej kondygnacji budynku nawiązuje do bryły projektowanego budynku wielorodzinnego B2B3 w wzdłuż ul. Dobrej oraz eksponuje frontową elewację zabytkowej kotłowni D1.

Budynek B4 zaprojektowano w narożniku utworzonym pomiędzy istniejącymi zabytkowymi budynkami D1 i D2. Parter budynku B4 kontynuuje funkcję usługową, integrując się z zabytkową częścią kompleksu. Obniżenie budynku o jedną kondygnację oraz wycofanie kolejnej, eksponuje południową elewację zabytkowego budynku D1.

Budynek B5 jest wyodrębnionym, 24m budynkiem biurowym na rogu ul. Zajęczej i ul. Elektrycznej. Parter może być przeznaczony na lokale usługowe, dostępne z ul. Zajęczej.

Powierzchnia biurowa na wszystkich kondygnacjach budynków jest przeznaczona na wynajem dla jednego lub kilku najemców. Zapewniono odrębne, dwukondygnacyjne parkingi podziemne z wjazdami od ul. Elektrycznej i ul Leszczyńskiej.

Stalowy szkielet, detale i podziały fasad budynków biurowych bezpośrednio korespondują z unikatowymi elewacjami sąsiadujących zabytków.

Projekty

więcej »