Projekty / Koncepcje i konkursy

Kompleks biurowo-handlowo-usługowy w Warszawie
Zobacz dokładną lokalizację obiektu
Pobierz kartę projektu w wersji PDF

Opis projektu

Miasto: Warszawa

Ulica: Al. Niepodległości 18

Autorzy: Joanna Nowosadzka, Piotr ZIelawski

Inwestor: Towarzystwo Inwestycyjne BTA Sp. z o.o.

Powierzchnia terenu: 4449,90 m2

Powierzchnia użytkowa: 20200m2

Powierzchnia zabudowy: 2100m2

Data projektu: kwiecień 2011

Lokalizacja: Obszar zagospodarowania objęty projektem zlokalizowany jest na działce wielkości 4449,90 m2, znajdującej się przy skrzyżowaniu Al. Niepodległości i ul. Domaniewskiej w Warszawie.

Zagospodarowanie terenu: Projektowany budynek biurowy sąsiaduje z istniejącym biurowcem BTD. Zaproponowana urbanistyka przestrzeni placu miejskiego ma na celu powiązanie obu założeń. W części południowej placu obniżenie terenu odsłania i podkreśla wejście do teatru. Aranżuje amfiteatr odizolowany od zgiełku ulicy Domaniewskiej i Al. Niepodległości.

Na rysunek linii rzutu zagłębienia nanizany został zbiornik wodny z podestami. Woda spływa po elewacji ściany zagłębienia, za którą mieści się sala restauracji, tworząc unikatowy charakter miejsca. Na terenie placu przewidziano zieleń oraz mała architekturę (ławki , oświetlenie niskie, śmietniki , miejsca dla rowerów itp.)

Po stronie wschodniej działki nad kondygnacjami teatru przewidziano bardziej kameralną część placu, zorganizowaną jako ogród dla pracowników biur. Nachylenie terenu wynikające z ukształtowania sceny daje możliwość okazjonalnego wykorzystywania przestrzeni ogrodu na letni teatr plenerowy.

Przejście do ogrodu w podciętej kondygnacji parteru spełnia rolę zadaszenia dla stolików kawiarni.

Komunikacja: Budynek skomunikowany jest od ul. Wielickiej , gdzie znajduje się wjazd do garażu oraz plac zapleczowo - rozładunkowy dla teatru.

Architektura: Forma.Bryła budynku poprzez liczne wyoblenia jak i zastosowane materiały i podziały elewacji nawiązuje do istniejącego budynku BTD. Jej forma wynika również z efektu przesłaniania i zacieniania sąsiadujących budynków. Odsunięcie się od granicy północnej oraz budynku BTD ma na celu doświetlenie sąsiadującej zabudowy mieszkaniowej( 1,5 godziny).

Bryła została rozbita na dwie części połączone trzonem w celu nadania jej lekkości. Podcięcia parteru ułatwiają komunikację pieszą między placem i wejściem głównym do biur, oraz wewnętrznym placem ogrodowym.

Projekty

więcej »