O nas

Biuro

W 1982 grupa wiodących polskich architektów stworzyła firmę pod nazwą Autorskie Pracownie Architektury (APA).

Początek naszej działalności związany jest z osobą Arch. Zbigniewa Pawelskiego. Wspólnie opracowaliśmy Siedzibę Ojców Bonifratrów w Warszawie, kościół w Otwocku, budynek apartamentowy i produkcyjny dla Polskiego Związku Niewidomych, oraz wiele projektów biur i budynków dla indywidualnych inwestorów.

Rozluźnienie restrykcyjnych regulacji prawnych pozwoliło grupie architektów zrzeszonych w APA na tworzenie coraz bardziej niezależnych form aktywności, a w rezultacie przemian ekonomicznych w Polsce na początku lat dziewięćdziesiątych APA podzieliła się na kilka prywatnych pracowni (stad kilka firm pracujących pod tą nazwą). I tak w 1993 r., po przejściu na emeryturę Arch. Zbigniewa Pawelskiego, powstała APA Markowski Wojciechowski.

APA WOJCIECHOWSKI ARCHITEKCI TO PONAD 120 UTALENTOWANYCH ARCHITEKTÓW W WARSZAWIE I TRÓJMIEŚCIE.

Nasz pierwszy ważny kontrakt był odzwierciedleniem przemian politycznych w Polsce. Dotyczył on przebudowy i adaptacji części budynku ośrodka przyjaźni polsko – radzieckiej na siedzibę Amerbanku w Warszawie – pierwszego obcego banku w naszym kraju. W ten sposób otworzyliśmy sobie okno na współpracę z zagranicznymi inwestorami, która zaowocowała kolejnymi zleceniami. Prawnicy z Amerbanku – Vinson & Elkins, zaangażowali nas do zaprojektowania siedziby ich firmy, a następnie zarekomendowali nas koncernowi Coca – Cola itd. Lista naszych klientów stopniowo powiększyła się o duże międzynarodowe firmy – między innymi: Vastint Poland, TORUS, White Star Real Estate, Port Praski, Karimpol Group, Skanska, GTC, Allcon, BPI Real Estate, UDP – Ukrainian Development Partners, Kovalska, KDD, Sono Development, H.E.S.A., Neinver, NEPI Rockcastle, Real Management, Procter & Gamble, Microsoft, AIG/Lincoln, Hewlett-Packard, Siemens, ING Bank, Pepsi Cola, Volvo, Nestle, Coca-Cola.

Sukcesy firmy związane z jej początkową działalnością były wynikiem połączenia naszego profesjonalizmu, entuzjazmu, znajomości technik CAD i technologii BIM, z biegłym posługiwaniem się językiem angielskim w negocjacjach. Nieocenione okazało się również zrozumienie nie tylko architektonicznych, technicznych, lecz również formalnych aspektów związanych z zawieraniem umów z klientem. Faktory te przyczyniły się do szybkiego rozwoju firmy. W 1994 r. zatrudnialiśmy 4 osoby, pięć lat później 33 osoby, obecnie ponad sto osób.

Od blisko 10 lat znajdujemy się wśród 10 największych firm architektonicznych w Polsce na liście publikowanej przez wydawnictwo Book of Lists.